Google Workspace dla Edukacji Fundamentals


Google Workspace dla Edukacji Fundamentals (wersja podstawowa) jest kompleksowym pakietem narzędzi obejmujących pocztę elektroniczną, komunikatory tekstowe, głosowe i wideo, współdzielone kalendarze firmowe z możliwością rezerwacji zasobów, zarządzanie dokumentami i wiele innych elementów potrzebnych w nowoczesnej placówce edukacyjnej. Platforma jest bezpłatna i przyznana zakwalifikowanej placówce edukacyjnej, nie jest ograniczana pod względem czasu trwania, ilości użytkowników. Dysponuje wystarczającą ilością przestrzeni na dane w chmurze. 

Jest to środowisko bezpieczne, gdzie dane są własnością placówki, nie podlegają żadnej analizie ani profilowaniu pod kątem reklamowym, a sama usługa jest objęta umową zawartą z Google obejmującą również wsparcie techniczne i SLA.


Do wersji podstawowej proponujemy pakiety z dodatkowymi możliwościami. 


Zawsze zaczynamy od wersji podstawowej i dla całej szkoły lub wybranych użytkowników, ewentualnie aktualizujemy licencję do wyższej wersji.

Zakup pakietu dodatkowego nie jest obowiązkowy i wynikać może z potrzeb placówki w zakresie dodatkowych funkcji. Omówione są one na stronie: Google dla Edukacji i szczegółowo na stronie: Google For Education


Aplikacje w pakiecie Google Workspace dla Edukacji  PAKIETY DODATKOWE
Dla Szkół rekomendujemy pakiet Education Plus jako dający pełnię funkcjonalną możliwości platformy oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa danych i użytkowników. Zdajemy sobie również sprawę, że upgrade całej platformy do wersji Education Plus jest poważną inwestycją. Dlatego też w sekcji wyceny prezentujemy również pakiet Teaching & Learning Upgrade (T&LU), a poniżej zaznaczamy elementy które ten pakiet również obejmuje.


  PROPOZYCJA DLA EDUKACJI - 2 WARIANTY


Wariant 1 - Selektywne rozszerzenie funkcjonalne dla wybranych użytkowników

Teaching & Learning Upgrade

Rozszerzenie Teaching & Learning Upgrade koncentruje się na dodatkowych funkcjonalnościach dla dydaktyków. Licencjonujemy je na każdego użytkownika, który potrzebuje dodatkowej funkcjonalności. Pozostali użytkownicy pozostają przy wersji Fundamentals. 


Wariant 2 - Upgrade całej platformy, aby w pełni wykorzystać jej możliwości

Education Plus

Rozszerzenie Education Plus obejmuje pełnię możliwości platformy Google Workspace dla każdego użytkownika. Licencjonujemy je biorąc pod uwagę całkowitą liczbę studentów uczelni. Na każde 4 licencje dla studentów przypada jedna bezpłatna dla dydaktyka. W tym wariancie każdy użytkownik otrzymuje licencję Education Plus w wersji dla studenta lub kadry. 
  WSPARCIE "PREMIUM"


Uzupełnienie standardowego wsparcia technicznego Google o wiedzę ekspercką GoCloud pochodzącą bezpośrednio od osób zajmujących się wdrożeniami i bieżącą administracją środowiskami Google Workspace. Jest to wsparcie zarówno techniczne jak i biznesowe umożliwiające zadawanie pytań typu jak coś osiągnąć/zrobić, a nie tylko dlaczego coś nie działa zgodnie z oczekiwaniami. Wsparcie jest udzielane dedykowanym reprezentantom (np. Administratorom, a nie użytkownikom końcowym) i jest realizowane w języku polskim. Komunikacja email lub telefon w dni robocze w godzinach 9:00 - 17:00.

Zapraszamy do kontaktu!

Maciej Kilanowski

M:+ 48 734 478 122

E: maciej.kilanowski@gocloud.pl